Skip to content

Behörig eller obehörig i skolan?

tisdag, 18 oktober, 2011

Läraren Kristian Fredriksson har skrivit en intressant artikel på Newsmill som jag till större delen instämmer med. För just nu slänger vi eventuellt ut bra lärare som har djupa kunskaper inom teknik och naturvetenskap till förmån för behöriga som saknar kunskaper. Har barn som nyligen gått och går i grundskolan och gymnasiet, många gånger har jag blivit beklämd och arg över hur de lärt ut en regel eller metod i matematik i stället för insikt att det finns andra och kanske mer kreativa sätt att nå ett resultat, de har löst problemet och visat hur men ändå fått fel. De borde ha berömt istället. Tänk om Gauss i skolan gjort som läraren ville dvs. att beräkna summan av alla tal från 1 upp till 100 genom 1+2+3+..osv. så att läraren skulle få tid att läsa sin bok. Nej Gauss hittade ett sätt som gjorde att han var klar långt före alla andra, tänk vilken matematikbegåvning världen skulle gått miste om, det går inte att mäta Gauss betydelse för matematiken och vetenskaperna. Min egen erfarenhet är hellre en ingenjör som lärare i matematik än en behörig lärare. Problemen i skolan är likartad i hela västvärlden,
Norm Agustine säger, i en artikel i Forbes om att USA har förlorat sitt teknologiska försprång:
”I’ve always wanted to be a teacher; in fact, I took early retirement from my job in the aerospace industry to pursue a career in education. But I was deemed unqualified to teach 8th-grade math in any school in my state. Ironically, I was welcomed to the faculty at Princeton University, where the student newspaper ranked my course as one of 10 that every undergraduate should take.”

Kristians artikel:http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/24/skolans-s-msta-l-rare-har-ofta-l-rarexamen
Augustine artikel:http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2011/01/20/danger-america-is-losing-its-edge-in-innovation/


		
Annonser

Vad var Steve Jobs?

tisdag, 18 oktober, 2011

Den 5 oktober gick Steve Jobs ur tiden,  många frågar sig dag vem var han? Hur kunde han bli den mest  framstående företagsledaren i vår tid?

Han hoppade av skolan när han var 17, lyssnade dock på några seminarier om Kalligrafi, vilket kom till användning vid utvecklingen av Mac-en. Han lärde sig lite om elektronik och teknik av sin fosterfar. men är i stort sett autodidakt. Han jobbade en kort tid som tekniker hos datorntillverkaren Atari. Reste till ett ashram i Indien, där han lär ha testat LSD. Återvänder till USA och Atari, fick en uppgift att för hundra dollar per krets för att minska antalet kretsar på ett kretskort. Här kommer ett av Jobs kreativa drag fram: han delade pengarna med  Steve Wozniak som  gjorde jobbet. Detta är en en av förmågor som skapade fenomenet Jobs, han var duktig på att hitta rätt sorts människor och specialister som han kunde samarbeta med och som kunde omsätta hans visioner till produkter, om det m.m. berättar han i en artikel i Businessweek.

För mig och andra är det ganska uppenbart vad han var – han var en autodidakt och kreativ generalist, enligt Entrepreneur Magazine är generalister strategiska tänkare, och  enligt en forskningsrapport av  professor Edward Lazear från Stanford Graduate School of Business är entreprenörer generalister (mer»).

Steve Jobs ansluter sig till en mängd tidigare autodidakta och kreativa generalister som Leonard da Vinci, Michael Faraday, Alva Edison, Benjamin Franklin, Walt Disney, Albert Einstein m.fl.

Den globala revolutionen går vidare

tisdag, 18 oktober, 2011

I en augusti artikel Vart är vi på väg? – En global revolution? skrev jag ”Pågår en global revolution? Ja det gör det!” det blir mer mer och mer tydligt att så är fallet.
17 september skapas rörelsen ‘Occupy Wall Street’ inspirerade av den ‘arabiska våren’, efter ett upprop via Twitter om att samlas folk på Wall Street i New York,  sen dess har rörelsen fått momentum från några hundra demonstranter till mer än 5000 och rörelsens sprider sig under namnet ‘Occupy Together‘ över USA och världen: Los Angeles, Berlin, Tel Aviv, Rom, Amsterdam…fler och fler blir det(karta) också till Sverige och Stockholm. Vad vill de? Det finns ingen gemensam ideologi bakom men framträdande är ilskan över att ett fåtal skor sig på massans bekostnad, mot girighet, mot maktmissbruk, ett kapitalistiskt system som faller sönder, en önskan om solidaritet – rörelsen agenda skiftar efter land, styrelseskick och andra lokala omständigheter. Som jag tidigare nämnt i augustiartikeln så finns det likheter med franska revolutionen då fanns det heller ingen bakom liggande ideologi utan bara slagord om frihet, jämlikhet och broderskap, utifrån det skapades 1800-talets socialistiska ideologier. Det finns också likheter med den polska revolutionen och uppropet om solidaritet. Detta är inte socialism eller kommunism vi ser födas det är nya ideologier och nya visioner om ett globalt jämlikt, hållbart och ansvarstagande samhälle. Så leve Revolutionen!

Har dropouts lagt grunden för vårt samhälle?

tisdag, 23 augusti, 2011

Bill Gates och Paul Allen, grundade Microsoft; Björn Borg, framstående tennisspelare och mångmiljonär; Richard Branson, entreprenör och mångmiljonär; David Bowie, artist och mångmiljonär; Regissör till nyskapande filmer som Titanic och Avatar; Coco Chanel, modedesigner; Scott Carpenter, astronaut; Charlie Chaplin, skådespelare och regissör; Winston Churchill Brittisk premiärminister, historiker; Paulo Coelho, bästsäljande författare; Christoffer Columbus, upptäcksresande; George Washington, president i USA; Simon Cowell, TV producent, domare i musik som american Idol, Britain’s Got Talent;Walt Disney, producent, regissör, författare ,animatör; Thomas Edison, uppfinnare av glödlampan och grammofonen(fonografen) m.m; George Eastman. Uppfinnare och grundare av Kodak; Clint Eastwood, skådespelare och regissör; Shawn Fanning, skapade det först fildelar företaget Napster; Joanne Angelina Germanotta, Lady Gaga, sångerska och låtskrivare; Eric Hoffer, Hamnarbetare, filosof och författare; Andrew Jackson, president iUSA, general, advokat och domare; Steve Jobs, mångmiljonär och grundare av Apple Computers and Pixar Animation; Steven Spielberg, mångmiljonär, regissör, producent och grundare av DreamWorks; Mark Zuckerberg, mångmiljonär ochgrundare av Facebook;………Listan kan bli lång.
Vad har de gemensamt? Jo, de är alla dropouts!
Det hävdas ju ofta i Sverige du ”måste gå i skolan om du skall bli något”, kanske är det så i Sverige. Enligt vår utbildningsminister Björklund så behöver Sverige entreprenörer, om man raljerar lite så, om man tittar på listan ovan, är det kanske så att vi behöver fler dropouts?

Slutet tycks närma sig för Kaddaffi

tisdag, 23 augusti, 2011

40 år av diktatur tycks närma sig sitt slut. Kaddaffi, eller Muammar al-Gaddafi som han fullständiga namn är,  har förtryck folket i Libyen sedan han tog makten 1969. En sommar i slutet av 70-talet befann jag mig i London, då först blev jag medveten om vad som skedde i Libyen. Jag bodde på en bed&breakfast i närheten av Notting Hill, jag var där ca 14-dagar, jag är ensam i ett flerbäddsrum när det mitt i natten ramlar in en något förfriskad kille, vi hälsar på varandra och han tar fram en flaska ozo som han köpt  i Grekland som vi delar på, det visar sig att han kommer från Libyen och är i frivillig landsflykt. Han hette Jamal och studerade till läkare på Sorbonne i Paris, och hade sommarferier som han tilbringade genom att resa runt i Europa, han vågade inte åka hem för att då skulle han troligen bli tvångsrekryterad till armén. Pengar lyckade föräldrarna skicka till honom.

Vi tillbringade en vecka tillsamman i London via honom lärde jag känna andra som liksom han var landsflyktiga, det var araber från Marocko, Tunisien och andra arabstater med förtryckarregimer,  lärde mig mycket om araber och vad som hände i deras länder. Vi blev ett gäng under några dagar som festade om i London, de var roliga och trevliga att ha att göra med. Något jag noterad var att när jag träffade kompisarna till Jamal första gången på stan så var det inte så att jag kände mig utanför, i Sverige var det ofta så att träffade nån vän någon kompis väntade man ofta brevid till man gick vidare, nej de grabbarna hälsade och drog in  mig samtalet direkt.

Idag är det stora förändringar pågång i deras hemländer – hur har de det nu? Hoppas de har det bra.

Oskolad men ändå framstående

måndag, 22 augusti, 2011

Under många år  har jag intresserat mig för autodidaktism, och har då noterat att det är förvånansvärt många framstående och berömda forskare som har varit autodidakta. Så här kommer en liten sammanställning av de mest kända:

 • Under antiken var alla mer eller mindre autodidakta.
 • Leonardo da Vinci, 1452-1519, är väl inte obekant för någon. Han var ett universalgeni som utbildade sig till konstnär men via självstudier blev han också  arkitekt, naturforskare,  ingenjör och uppfinnare.
 • Benjamin Franklin, 1706-1790, slutade skolan som 12 åring, arbetade som tryckare, skribent, vetenskapsman och politiker. Uppfanna åskledaren, startade det första allmänna biblioteket. Som politiker och diplomat var han med och grundade och formade USA, han organiserade det polisväsendet, frivilliga brankåren och grundade det första sjukhuset i USA.
 • Michael Faraday, 1791- 1867, fysiker och kemist, son till en fattig smed,  han fick utbilda sig själv, blev lärling till en bokbindare. Han var framför allt intresserade av elektricitet, upptäckte induktion och uppfann dynamon. Utan hans upptäckter inom fysiken och kemin skulle vi inte ha det samhälle vi har idag,
 • Albert Einstein,  1879 -1955, fysiker, hde svårt i skolan för han ogillade den auktoritära pedagogiken, han tillbringade en hel del tid i faderns elektrotekniska fabrik. Han är mannen som bevisade atomernas existens, förklarade den fotoelektriska effekten – som han fick nobelpris för. Det han är mest känd för är att han utvecklade  den speciella och allmänna relativitetsteori.
Vill också berätta om två forskare med osannolik historier:
 • Milton Humason, 1891-1972, astronom.  Han lämnade skolan när han var 14 år och blev mulåsnedrivare i Klippigabergen som han älskade. När Mount Wilson observatoriet byggde transporterade Humason byggmaterial uppför berget. Han blev erbjuden jobb som vaktmästare och senare nattassistent vid observationerna, Chefen för Wilsonobservatoriet upptäckte hans talang och erbjöd honom en tjänst i forskargruppen, detta trots att han inte doktorerat att t.o.m. saknade gymnasieutbildning! Han var en mycket duktig observatör.
  Han var med och utvecklade kosmologin, hjälpte Edwin Hubble med att utforma Hubbles lag.
 • John W. Moffat 1932-, professor i fysik vid Toronto Universitet. Känd för arbeten om gravitationen och inom kosmologi. Var en dropout som försökte försörja sig som konstnär i Paris, flyttade tillbaka till föräldrahemmet Köpenhamn, blev intresserad av fysik. Under ett år, på egen hand  utan någon sorts handledning,  läste han fysik och matematik, efter det började han arbeta med problem inom den allmänna relativitetsteorin och med den enhetliga fältteorin. Han hade en brevväxling med Einstein i vilket han bl.a. påpekade ett problem i Einsteins matematik. Via Einsteins brev lärde han känna Nils Bohr och med hjälp av Bohr fick han en doktorandplats på fysikinstutitionen på Trinity College, detta trots att han inte bedrivit några tidigare universitetstudier och utan högskolepoäng!
Det finns väldigt många historiker och arkeologer som var autodidakta i ämnet som:
 • Sir Arthur Evans, 1851-1941, som upptäckte Knossos på Kreta.

 • Michael Ventris, 1922-1956, arkitekt. När Sir Arthur Evans, 1851-1941,  upptäckte Knossos på Kreta hitttades ett antal stentavlor med okänd text. Ventris lyckades med att översätta dessa.
 • Howard Carter,1874- 1939, Engelsk arkeolog och egyptolog som hittade Tutankamuns grav. började sin karriär som 17-årig konstnär med att dokumentera avbildningar i Egypten.….men också andra som:
 • George Smith, 1840–1876, assyrolog, kom från en arbetarfamilj i England, små möjligheter till utbildning, blev lärling på ett förlag för att lära sig gravyr. Han var intresserad av assyrisk kultur och historia. Tillbringade sina lunchraster på British Museum  med att tolka kilskrift, han talanger blev uppmärksammade av museet och han började med att sortera och rengöra arkeologiska förmål och fragment. Han blev berömd då han lyckades med att översätta Gilgamasheposet och då fann berättelser om syndafloden, som bara tidigare varit beskriven i Bibeln.
 • Basil Brown, 1888-1977, bonde, archaeolog, amatörastronom och författare. Upptäckte det mest intressanta fyndet i England under 1900-talet, Sutton Ho, en gravhög efter en saxisk- eller vikingahövding.
Det finns också kvinnor bl.a framstående autodidakta forskare:
 • Mary Anning, 1799-1847, fossiljägare,  hon kom från en fattig familj och försörjde sin familj och sig själv med att leta fossil som hon sedan sålde. Hon fann de första fossilen av pliosaurus och ichtyosaurus.
Det finns med all säkerhet flera kända forskare som, både kvinnor och män, som är autodidakta. Och,  räknar vi alla autodidakta så finns det många inom de fria konstarterna som musik, konst, teater och litteratur.
Kommer med ett inlägg om berömda autodidakta kvinnor och män i de fria konstarterna.

Om TV-serier

söndag, 21 augusti, 2011
tags: , ,

Ĺetade efter en film på CDON, Discshop och Ginza för några dagars sen och de råkade rea TV-serier, funderade då gamla TV-serier från 60-, 70- och 80-talet som aldrig visats sen dess som t.ex. De fattiga och de rika från 1976, det var ju den serien som Nick Nolte, Peter Strauss och Susan Blakely fick sina genombrott. Det var en mycket bra serie noterade att den fått 8 av 10p på IMDB. En annan serie var västern serien ”Kampen om Colorado” från 1979 där Richard Chamberlain, Raymond Burr och Barbara Carrera har framträdande roller, på IMDB fick den 8,5 av 10p. Inte heller TV-serien Rawhide som började sändas redan 1959 har visats i repris, Clint Eastwood fick sitt genombrott i den som kofösaren och rerevolvermannen Rowdy Yates den gick i 217 episoder till 1965 – en långkörare (8,2/10p på IMDB). ”Tillbaka till Eden” från 1983 är en annan serie, 6p av IMDB. En serie som jag verkligen skulle vilja se igen är ”Captains and the Kings” från 1976 med Richard Jordan, 8p på IMDB. Det var en rigtigt bra serie som också hade politiska och konspiratoriska implikationer om rika  som faktisk skulle kunna ha aktualitet idag, hemliga sällskap som startar krig.
Andra bra serier som har visats är t.ex. High Chaparral(7p) som sändes första gången 1967-71, den var så populär i Sverige det att gjordes t.o.m. en låt om en av huvudpersonerna Manolito  som låg 2 veckor på svensktoppen med LillBabs. Familjen Macahan från 1976 var också en serie som gick hem i de svenska stugorna, den gick i repris många gånger i flera kanaler än SVT1 och 2 (7,7p). En tidig TV-serie som gick hem var Bröderna Cartwright eller Bonanza som den egentligen hette den gick från 1959-1973 med 429 avsnitt – en riktig långkörare(7,3p). Det finns säkert fler, några förslag?