Skip to content

Om Nexialism

Termen ”Nexialism” skapades 1950 av A.E. Van Vogt i Science Fiction romanen ”The Voyage of the Space Beagle”, där huvudpersonen är en nexialist som med sin övergripande kunskap inom många descipliner löser problem under resan där specialisterna misslyckats.

Nexialism är:

  • Kunskapen att systematiskt foga ihop kunskap inom ett område med kunskaper inom andra områden. 
  • tillämpad generalisering.
  • Kommer från ordet Nexus – koppling – att koppla ihop separata fakta, tekniker och metoder till en helhet, dvs. att gå från det specifika till det generella.

Alexander Bard och Jan Söderqvist använder ordet Nexialist i boken Nätokraterna där Nexialisten ersätter företagaren i det nätokratiska samhället.

Nexialism har beröringspunkter med vetenskapen om system, System Science, som är ett interdesciplinärt område som studerar naturen hos komplexa system i naturen, samhället, och vetenskaperna.

Det finns också likheter med System Thinking som är processen för förståelsen hur enskilda saker och ting påverkar varandra inom en större helhet. 

Men Systems Thinking kan också definerats som en väg att lösa problem, genom att se problem som delar av ett övergripande system, genom att titta på det specifika problemet hittar du inte lösningen på problemet utan du måste se till helheten.

På svenska blir orden systemvetenskap och systemtänkande tvetydiga, då de används inom andra sammanhang.

Robert Heinlein använder i  boken ”Egen rymddräkt finnes” ordet syntetist i samma betydelse som nexialist, men syntetist är också tvetydigt då syntetism är en stil inom konsten.
Generalist är ett ord som tidigare användes men som tyvärr fått dålig innebörd.

Annonser
%d bloggare gillar detta: